Leden & Contributie administratie

De ledenadministratie weet wie er lid zijn, wie dat vroeger waren en wie dat graag willen worden. Mutaties worden snel en accuraat ingevoerd.

Rol: leden & contributie administrateur

Ontwerp door en gebouwd door