Plusscouts

Vier bijeenkomsten per jaar
Het ‘scoutingleven’ houdt bij Scouting De Rimboejagers niet op na de roverscouts. Oudere leden zetten zich vaak voor de vereniging in als vrijwilliger, maar ze kunnen ook lid worden van de Plusscouts. Deze groep, waarvan ook oud-leden en andere belangstellenden lid kunnen worden, komt gemiddeld vier keer per jaar samen om aan activiteiten deel te nemen. Dat kan een barbecue zijn, maar ook casino-avond of een originele speurtocht waarbij deelnemers gebruik moeten maken van mobiele telefoons.

Waarom lid worden?
Door lid te worden van de Plusscouts ondersteunt u Scouting De Rimboejagers. Daarnaast zijn er gezellige activiteiten waaraan ‘Plusscouts’ mogen deelnemen, zoals de jaarlijkse barbecue, de nieuwjaarsmaaltijd en divers groepsbijeenkomsten. Bovendien zijn er ook een aantal speciale vriendenbijeenkomsten, zoals een casino-avond of een speurtocht. Deelname is altijd vrijblijvend, je bepaalt zelf of je komt.

Lidmaatschap
Je kunt op twee manieren lid worden van de Plusscouts:
37,50 euro, inclusief lidmaatschap Scouting Nederland.
0 euro, exclusief lidmaatschap Scouting Nederland. Je betaalt hierbij per activiteit.

Wie lid wil worden of meer informatie wil over de Plusscouts, vul het contactformulier in.

Ontwerp door en gebouwd door