Plan B

De gemeente schreef in het voorjaar van 2014 een tender uit om Ockenburgh (villa, chalet en dienstenwoning) te herbestemmen. Belangrijk daarbij was dat de toekomstige bestemming maatschappelijk ingevuld zou worden. Zes partijen dienden hun plannen in. Uiteindelijk haalden vijf plannen de finale niet en lukte het de laatste partij ook niet om de gemeente te overtuigen van hun plan. Resultaat: geen winnaar.
Inmiddels hadden drie van de afgewezen partijen elkaar gevonden. Zij bundelden hun krachten en ideeën en schreven samen ‘Plan B’. Eén van die partijen was scouting de Rimboejagers. De gemeente zag wel wat in het plan. Dit leidde tot de oprichting van de Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh (SHBO) en een intentie-overeenkomst met betrekking tot de restauratie en herbestemming van Villa Ockenburgh. Ook werd er een  overeenkomst tussen Stichting Scoutinggroep de Rimboejagers en de gemeente met betrekking tot herbestemming en renovatie van het Chalet  getekend.

Een belangrijk onderdeel van “Plan B” is ook het verzorgen van een jaarprogramma met culturele-, sportieve en op de natuur gerichte en maatschappelijke evenementen en activiteiten voor jong en oud. Dit alles in samenwerking met SHBO en het Zuid Holland Landschap (de beheerders van ca 26 ha bosgrond op het Landgoed) om Ockenburgh meer zichtbaar te maken.

Ontwerp door en gebouwd door