Contributie

Wie lid wordt van Scouting De Rimboejagers, betaalt eenmalig 25 euro inschrijfgeld. Daarna dient er elke maand contributie betaald te worden. Dat kan op verschillende manieren:

per maand: 18 euro
per jaar (sept): 192 euro (=24 euro korting)
Inschrijfgeld, contributie, kampgeld en uniform worden per automatische incasso geïnd.

Penningmeester

Over het algemeen heeft de leiding niets te maken met de contributie. Dit wordt allemaal geregeld door de penningmeester van de groep. Alle vragen met betrekking tot de contributie kunnen daarom aan hem worden gesteld.

Einde contributie

De contributie kan pas worden stopgezet, nadat is afgemeld bij de eigen leiding van de speltak en bij de ledenadministratie. Om de contributie stop te zetten, moet de bij het inschrijfformulier verkregen uitschrijfkaart worden ingevuld.

Ontwerp door en gebouwd door