Donateur worden?

Steunt u ons bij de renovatie van ons nieuwe clubhuis “Chalet Ockenburgh” op landgoed Ockenburgh aan de zuidrand van Den Haag?

Verhuizing
Het vorige onderkomen, midden in een woonwijk, voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarmee was een verhuizing noodzakelijk geworden. Sinds najaar 2015 zitten we op een nieuwe locatie, Chalet Ockenburgh. Een echte buitenkans voor Scouting De Rimboejagers. De bosrijke omgeving biedt volop mogelijkheden om de stadskinderen uitdagende en spannende activiteiten aan te bieden en respect voor de natuur bij te brengen. Iets waar ze hun leven lang profijt van kunnen hebben.
Op deze prachtige locatie werken we intensief samen met Stichting tot Behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh en de beheerder van het landgoed, het Zuid-Hollands Landschap.

Renovatie
Voor de renovatie is meer dan 150.000 euro nodig. Ook bij dit project nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. De renovatie wordt niet alleen uitgevoerd door vrijwilligers en vakmensen  maar ook door leerlingen en kwetsbare jongeren waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot.

Het zou mooi zijn als u of uw organisatie ook een steentje aan dit mooie en kansrijke initiatief wil bijdragen.
Dat kan op verschillende manieren:

  • hulp in de vorm van het gratis beschikbaar stellen van advies, arbeid en/of materiaal
  • door het doen van een donatie c.q. gift

Wilt u onze doelstelling financieel steunen, dan vragen wij u, uw donatie over te maken via deze pagina.

(iDEAL-betaling voor éénmalige donatie of machtiging tot een maandelijkse incasso (tot wederopzegging).

Ontwerp door en gebouwd door