Geschiedenis Scouting Rimboejagers

1910: Eerste scoutinggroep in Den Haag
In Den Haag wordt een van de eerste Nederlandse scoutinggroepen opgericht: De Jonge Verkenners.

Mei 1945: Vlak na de oorlog
Tijdens de oorlog was Scouting verboden. Na de bevrijding hielp een deel van De Jonge Verkenners de bevrijders bij hun taken in Nederland. Een groepshuis was er nog niet. Alle bijeenkomsten vonden buiten plaats. De toeloop van nieuwe leden was enorm.

Juni 1945: De eerste welpen
Nadat de verkenners enige tijd draaiden, werd er voor de jongere jongens een nieuwe speltak opgericht: De welpen. Zij spelen hun spel in de jungle. Dit is gebaseerd op het verhaal van Mowgli. Deze eerste welpen dragen als uniform een donkergroene trui, een grijs/groene (korte) broek, dikke grijze kousen tot de knie met groene kwasten, en een groene welpenpet.

Oktober 1945: Oprichting Rimboejagers
De leiders van de Jonge Verkenners hadden verschillende ideeën over de groep. Hierdoor ontstond een breuk in de groep. Op 6 oktober 1945 scheidde een deel van de groep zich af. Dit deel vormde een nieuwe groep: De Rimboejagers. Genoemd naar de jacht door de rimboe van het leven. De nieuwe groepsleider (dhr. A.Chr. Grefe) was bij de oorspronkelijke groep door Baden-Powell persoonlijk geïnstalleerd. Er werd gekozen voor een goudgeel met emerald groene das. Als logo werd de pijl en boog gekozen, die tot op de dag van vandaag op onze vlag en groepsblad te zien is.

1946: het eerste clubhuis
De eerste opkomsten werden gedraaid op Het Heitje, een klein duinterrein bij de Savornin Lohmanlaan. Een groepshuis was er nog niet en ook materiaal was niet voor handen. In 1946 werd een tijdelijke oplossing gevonden:een kleine bunker van 4 bij 6 meter. Zonder licht, water en verwarming. Meer dan een schuilhut was het dan ook niet. Ook stoelen ontbraken: de kinderen zaten op grote blikken voedsel die de bevrijders naar Nederland hadden gebracht. De bunker lag op de plek waar nu het plantsoen tussen de Balsemienlaan en de Machiel Vrijenhoeklaan ligt.

1947: Het eerste groepsblad 
De eerste editie van ‘De Rimboejager’ komt uit. Door de jaren heen gaat het aantal redactieleden en daarmee ook de verschijning van het groepsblad op en neer. Behalve verslagen van de (groeps)bijeenkomsten en kampen waren hierin ook mededelingen aan ouders en (opvoedende) kerstverhalen te lezen.

1948: Het uniform 
Om te laten zien dat we tot de grote wereldwijde organisatie van scouting behoren, dragen de kinderen en leiding een uniform. Dat we hetzelfde dragen was vroeger ook bedoeld om te camoufleren dat het ene kind uit een armer gezin kwam dan het andere. In het verleden gingen de kinderen op zaterdagochtend nog naar school gingen en zaterdagmiddag naar scouting. Ze droegen dan hun uniform op school.Na enkele jaren droeg iedere welp (welpenpet, trui, kousen met de groene kwasten en korte broek) en iedere verkenner (padvindershoed, kaki shirt, kousen met de groene kousenbanden en kort broek) en volledig uniform De uniform inspectie was streng er mocht niets aan ontbreken. Sindsdien is het uniform enkele keren vernieuwd.

1950: Bijzondere leden
In de loop der jaren zijn honderden mensen lid geweest van De Rimboejagers. Diversen hebben bijzondere dingen gedaan voor de groep toen ze lid waren. Namen die hier niet mogen ontbreken zijn de heer Grefe, Akela Jkvr. Roest Pompe van Meerdervoort, Akela Ouwehand-Stoppendaal, Akela Hess, Groepsleider en Hopman Rolvink. Andere leden zijn later bekend geworden. Zo was Wim de Bie ooit lid van De Rimboejagers. In zijn boek ‘Morgen zal ik mijn mannetje staan’ haalt hij herinneringen op aan zijn tijd bij de Rimboejagers.

1955: Het groepslied van De Rimboejagers
Het groepslied werd bij plechtige gelegenheden en kampvuren gezongen:
Voorwaarts mars, Rimboejagers erop uit!
We willen het spel van verkennen gaan spelen,
En we jagen moedig op onz’ buit,
Willen vreugde en verdriet steeds samen delen.
We houden onze vlag nu fier omhoog,
Het geel en groen, met daarin de pijl-en-boog.
Achter die vlag zullen wij altijd gaan,
Zo lang de Groep nog zal blijven bestaan!

1970: Clubhuizen
De Rimboejagers betrekken een groot stenen clubhuis aan de voet van de duinen aan de Duinlaan. Dit gebouw wordt gedeeld met de meisjesgroep Eltheto. Dit onderkomen heeft twee vleugels. In het ene de ingang, materiaalhok(ken), stamlokaal, keuken, toiletten, wasruimte, leidinglokaal, rowan/sherpa ruimte. In de andere vleugel vier grote lokalen voor kabouters, welpen, padvindsters en verkenners. Dit alles met centrale verwarming, stromend water en elektriciteit. Jarenlang was het een van de meest luxe clubhuizen van Den Haag.

1979: Landelijke bekendheid
De verkenners hebben van (oud akela) Ab Hess de techniek van het zogenaamde yakardraaien geleerd. In het toen bekende televisieprogramma de Ted Show van Ted de Braak geven de verkenners een optreden. Dit zal niet het enige (televisie) optreden blijken. Halverwege de jaren negentig doet de groep weer mee aan een televisieprogramma: Top scoorders van de AVRO. Enkele bevers en welpen komen duidelijk in beeld. Ook op andere plaatsen werden shows gegeven,  waarbij de landelijke pers aanwezig was. O.a. bij de Sint-Joris marsen in Oegstgeest, optredens op het Binnenhof, diverse Jamborees en op
braderieën

1985: Fusies, jubileums en andere vernieuwingen
De Rimboejagers gaan een samenwerkingsverband aan met de Engelse Scoutinggroep 1st Framlingham Scouts uit Framlingham (Suffolk). Gezamenlijk bezoeken zij de Nederlandse Jubileum jamboree. De Rimboejagers fuseren met de meisjesgroep Eltheto. De nieuwe naam wordt Eltheto/De Rimboejagers, een gemengde groep voor jongens en meisjes. Naast de jongensonderdelen welpen en verkenners, worden de meisjesonderdelen kabouters en padvindsters toegevoegd.

1994: Een clubhuis in een nieuwe wijk
Na vijftig jaar vaste clubhuizen te hebben gehad in de omgeving van de Vogelwijk/Bohemen, verhuisde de groep naar nieuwbouwwijken Houtwijk en Waldeck. In januari betrekt de groep een multifunctioneel centrum in Houtwijk. In verband met de hoge kosten en het niet optimaal geschikt zijn als scoutingonderkomen, verhuist de groep al snel naar het huidige onderkomen aan de Oude Haagweg. Dit clubhuis wordt op 29 oktober van
hetzelfde jaar geopend.

2000: Veranderingen in de 21ste eeuw: 
De ontwikkelingen op computer/telefoon gebied hebben invloed op de manier van scouting beleven. Vroeger werd tijdens de JOTA (Jamboree on the air) via radiozendamateurs contact gezocht met andere scouts op de wereld. Nu gebeurt dat via scouting chatkanalen op het internet: De JOTI. Voorheen waren er alleen districtsbijeenkomsten, waarbij groepen bij elkaar kwamen voor een gemeenschappelijk spel. Nu worden er ook via internet/e-mail opdrachten naar de groepen verstuurd. De ouders van de kinderen worden meer betrokken bij het groepsgebeuren. Zowel voor als achter de schermen. Naast de gewone weekenden voor de onderdelen, wordt er jaarlijks ook een weekend georganiseerd, waarbij de leden hun familie en vriendjes/vriendinnetjes mee mogen nemen.

2015: Heden en toekomst
De Rimboejagers bestaan 70 jaar. Heel wat dingen zijn in deze 70 jaar veranderd, andere zijn hetzelfde gebleven. De groep biedt nog steeds het programma van de wereldwijde scoutingorganisatie als vrijetijdsbesteding van kinderen aan. Het jubileum wordt gevierd met diverse activiteiten voor leden en oud-leden. En met trots verhuizen we in ons jubileum jaar naar een “nieuw” clubhuis het Chalet Ockenburgh op Landgoed Ockenburgh.

Ontwerp door en gebouwd door