Kascommissie

Een gezonde financiële huishouding is van groot belang voor de vereniging. De penningmeester maakt het financiële beleid en draagt zorg voor een helder financieel overzicht. Het is geld van de leden waarmee de club moet rondkomen. Dus mag de

kascommissie in de boeken kijken en namens de vereniging haar goedkeuring geven.

Rol: lid kascommissie

Ontwerp door en gebouwd door