Algemene voorwaarden Halloweentocht

• Het betreden van de Halloweentocht is op eigen risico.
• Kleine groepjes (onder 5 personen) worden samengevoegd (tot groepje van ongeveer 6 personen) en moeten tegelijk starten.
• Het is niet toegestaan om alcoholische dranken en/of drugs mee te nemen.
• Het is verboden om opnamen apparatuur (foto/film) met flits of lamp te gebruiken.
• Het gebruik van zaklampen, telefoons en laserpennen is verboden.
• Niet bij de Halloween posten blijven hangen in verband met de doorstroming van andere groepen na u!
• Geen selfies met Halloweenacteurs maken in verband met de doorstroming
• Respecteer Halloweenacteurs. Raak ze niet aan!
• Meld ongewenst gedrag direct bij een van de (andere) acteurs of bij de rondlopende organisatie (o.a. te herkennen aan het vest met “CREW” )
• Entree tot de Halloweentocht is voorbehouden aan voetgangers. Een uitzondering daarop vormen rolstoelen en kinderwagens. Fietsen, voertuigen met motor, skeelers, steps, skateboards, Segways of andere voertuigen zijn niet toegestaan.
• Kinderen jonger dan 11 jaar mogen het terrein uitsluitend onder doorlopend toezicht en begeleiding van een volwassene (tenminste 18 jaar oud) betreden.
• Het is voor een ieder verboden zich na 23:00 uur op te houden in het natuurgebied Ockenburgh.
• U begeeft zich in een Natura 2000-gebied, welke valt onder de Wet Natuurbescherming. Respecteer alle in het wild voorkomende planten en dieren.
• Paden, trottoirs of voetpaden dienen gebruikt te worden en de regels voor voetgangers moeten worden aangehouden.
• Het onnodig lawaai maken en hoorbaar gebruik van radio’s, recorders en andere geluidsdragers is niet toegestaan.
• Afval dient in de op het terrein aanwezige afvalbakken c.q. containers gedeponeerd te worden of te worden meegenomen.
• De organisatie en andere partijen kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor trauma’s, blijvend letsel, ongevallen, verlies, diefstal of schade.
• Bij diefstal zal te allen tijde contact worden opgenomen met de politie.
• U, als ouder of begeleider van kinderen of groepen, bent verantwoordelijk voor diegenen die onder uw begeleiding het terrein bezoeken. Ouders en begeleiders (dan wel de betreffende instelling) zijn aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door mensen die aan hun zijn toevertrouwd.
• Voor uw en onze veiligheid dient u de aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen.
• Baldadigheid en/of vernieling, fysiek of verbaal geweld, dan wel anderszins ongewenst gedrag jegens andere bezoekers en onze vrijwilligers wordt niet getolereerd. Personen die zich aan dergelijk gedrag schuldig maken, zullen indien noodzakelijk met behulp van de politie van het terrein verwijderd worden.
• Voor deze tocht hebben we een vergunning van Zuid-Hollands Landschap en een evenementenvergunning van de Gemeente Den Haag (politie en brandweer). U en wij zullen aanwijzingen, wijzigingen en of afgelasten van het evenement door een van deze instanties altijd moeten volgen (bijvoorbeeld vanwege plotselinge weersomstandigheden).
• Indien het evenement afgelast wordt, is teruggave van betaalde inschrijf gelden niet mogelijk.
• In alle gevallen waarin deze regels niet voorzien, beslist het bestuur van de Scouting De Rimboejagers.

Ontwerp door en gebouwd door